Succesvolle innovatie buiten, vraagt om betere adoptie binnen

Niet alle innovatie slaagt. Het succesvol doorvoeren van innovatie hangt namelijk ook af van succesvolle adoptie op de werkvloer. Zoals innovatie de echte wensen van je klant centraal stelt bij een nieuw product, zo wil je bij adoptie van innovatie uitgaan van je eigen medewerkers. Neem je medewerkers binnen daarom net zo serieus als je klanten buiten.

Motivatie is bepalend voor de interne adoptie van innovatie

Al in 2003 schreef ik samen met een vriend van me Peter van Hecke voor Kluwer het communicatiememo ‘Werken met motivatie’.

“Als iemand zijn wil en energie verbindt met zijn verlangen is hij van nature gemotiveerd. Zeker wanneer hij een realistische kans ziet om het doel te halen. Deze verbinding geeft energie, waardoor hij gaat doen waarnaar hij verlangt.”

Sindsdien is er op de werkplek ongelooflijk veel gebeurd. Er is een nieuwe manier van werken (user centered), een nieuwe manier van samenwerken (design thinking, co creatie), we gebruiken daarbij een nieuwe digitale omgeving (digital workplace), enzovoorts.

Tegelijkertijd is de motivatie van medewerkers nog steeds een issue…

Succesvolle adoptie van innovatie is óók gebaseerd op het verlangen van de medewerker

Maak verbinding met het -soms verborgen- verlangen van de medewerkers. Want interne motivatie speelt bij innovatie zelfs een doorslaggevende rol. Het ontwikkelteam werkt veelal in een apart lab- of scrum-omgeving aan innovatie. Dat team staat niet altijd in contact met de business units of de medewerkers die er uiteindelijk ook mee aan de slag moeten. Hoe groter deze kloof tussen het innovatieteam en de rest van de organisatie, hoe kleiner de kans van slagen is van de innovatie.

Kijk naar retailer Blokker. Kondigde een jaar geleden nog een radicale transformatie aan op alle fronten. Maar deze innovatie is nu al tijdens de implementatie onderuit gegaan. Niet alleen de behoeften van klanten maar zeker ook die van de eigen medewerkers lijken niet voldoende meegenomen.

Focus op het verlangen van je klant én van je medewerker

Leg ook tijdig die verbinding met de motivatie van je medewerkers. Wil je innovatie succesvol borgen in je organisatie, focus dan ook meteen op de behoeften van de medewerkers. Neem je medewerkers net zo serieus als je klanten. Welke werkelijke behoeften hebben deze mensen die straks het werk moeten gaan uitvoeren? Betrek hen erbij. Verwerk die informatie vroegtijdig in het innovatietraject en je vergroot de kans van slagen van de innovatie.

Vernieuwing is een proces en geen project

What’s in it for me?’ is vaak een relevante vraag. Het stelt de behoefte van de klant centraal. Een trouwe klant leidt immers tot meer omzet. Maar hij geldt ook voor medewerkers. Hoe beter aangehaakt zij zijn bij vernieuwingsprocessen, des te sterker is het verbeterde eindresultaat en de klantervaring.

Focus op het ‘waarom’ en je komt uit bij de ‘Job To Be Done’

ContentKings doet al jaren onderzoek naar de werkelijke behoeften van gebruikers, onder uiteenlopende doelgroepen. Onder klanten buiten, maar ook bij medewerkers binnen.

Het gaat daarbij niet om wat gebruikers graag willen, maar waarom ze dat willen. Verdiep je dus in de context, in het onderliggende verlangen en de achterliggende taak of job die gebruikers willen realiseren.

Het gaat niet om wat gebruikers graag willen, maar waarom ze het willen

In zijn boek ‘Toeval is geen goede strategie’ gaat Clayton Christensen in op het succesvol oplossen van het klantprobleem. En waarom sommige innovaties mislukken en andere slagen. Als toeval geen goede strategie is, wat werkt dan wel?

Zijn Jobs To Be Done-theorie, de JTBD, gaat ook uit van die waarom-vraag. Waarom willen klanten producten of diensten in hun leven? Focus op de taak die deze mensen ermee willen realiseren. Al het inzicht dat je daarmee krijgt is cruciaal en kun je gebruiken bij het innoveren van je product of dienst.

Precies zo kun je ook het waarom van medewerkers centraal stellen bij het implementeren van innovatie. Denk aan jobs als ‘ik wil bij de voorhoede horen’ of ‘ik wil de kans krijgen voor persoonlijke ontwikkeling’. Hoeveel tijd en energie wordt er tijdens het innovatieproces besteed aan de behoeften van de medewerkers? Terwijl zij de innovatie daadwerkelijk gaan realiseren…

Focus daarom op deze achterliggende ‘job’ van medewerkers. Als je daar zicht op krijgt kun je dat inzicht vroegtijdig gebruiken, nog voor het interne adoptieproces.

Hoe gemakkelijker en meer gemotiveerd medewerkers namelijk straks hun werk kunnen doen, hoe meer kans van slagen.

Verlangen is de motor

Veel organisaties hebben verkeerde ideeën over wat hun medewerkers werkelijk motiveert. Het gaat juist om de achterliggende job of het verlangen van de medewerker. Alles wat bijdraagt aan het vervullen van dát verlangen motiveert medewerkers. Het maakt dat ze zich verbinden aan de vernieuwing die je als organisatie wil bereiken. Het reikt veel verder dan de opdracht van het innovatie-lab.

Buiten: neem de waarom-vraag van je klanten serieus

Binnen: neem de waarom-vraag van je medewerkers serieus

Onderzoek de drijfveren van je medewerkers

De kunst is dus om naast begrip van de klant óók inzicht te krijgen in het werkelijke verlangen van je medewerker. Probeer zijn of haar drijfveren te achterhalen en verbindt die direct aan het innovatieproces van je organisatie. Op deze manier zullen mensen niet alleen met plezier bereid zijn met je mee te denken. Ze zullen hun energie in jouw innovatie steken. Je vergroot zo de kans op succesvol innoveren.

Geraadpleegde bronnen

  • ‘The Problem with product proliferation; unmanaged innovation leads to excessive operational complexity’, by Martin Mocker and Jeanne W. Ross; Harvard Business Review May-June
  • ‘Toeval is geen goede strategie; succesvol innoveren door het echte klantprobleem op te lossen”; Clayton M. Christensen ; Uitgeverij Business Contact 2016
  • ‘Werken met motivatie; een praktische gids voor individu, team en en organisatie, Ellen Altenburg en Peter van Hecke, communicatie-memo Uitgeverij Kluwer 2003