Arts geeft patiënt voorlichting

Beeld: Arts geeft voorlichting aan patiënt. Uit Brochure Hoge Bloeddruk van de Hartstichting

De Hartstichting is een van grootste gezondheidsfondsen van Nederland. De organisatie strijdt al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land. Zo financiert de Hartstichting onderzoek, stimuleert zij een gezonde leefstijl en biedt ze steun en voorlichting aan patiënten. Ook zet de Hartstichting zich in om meer levens te redden bij een hartstilstand.

Aanleiding

Veel van de voorlichting van de Hartstichting gaat nu nog via tientallen papieren folders en brochures. Deze worden weliswaar goed gewaardeerd, maar de informatie wordt tegelijk ook als te algemeen ervaren (‘one size fits all’). Het sluit niet altijd voldoende aan bij de persoon of de fase van ziekte waarin men verkeert. Daarnaast is men steeds meer gewend geraakt zelf online te zoeken naar informatie.

De Hartstichting wil daarom voorlichting op maat gaan bieden via een online voorlichtingsplatform voor hart- en vaatpatiënten en naasten. Ze vroeg ons om te helpen met het duidelijk krijgen van de inhoudelijke randvoorwaarden voor zo’n digitaal platform. Waarbij de belangen en behoeften van de gebruikersgroepen voorop moeten staan.

De oplossing van ContentKings

Doe een behoefteonderzoek onder de belangrijkste doelgroepen. Kijk hierbij vooral naar twee vragen: wanneer is er welke behoefte aan informatie en hoe kan de Hartstichting hierin voorzien door beter gebruik te maken van online mogelijkheden?

Wat hebben we gedaan?

ContentKings heeft in een viertal workshops patiënten, hun naasten en een dwarsdoorsnede van het grote publiek bevraagd over hun (online) informatiebehoeften en waar ze zoal mee te maken hebben met betrekking tot hart- en vaatziekten en risicofactoren.

Daarnaast hebben we twaalf medische professionals geïnterviewd. Hierbij lag de focus op de communicatie met patiënten en hun naasten, wat daar beter aan kan en vooral welke rol een online platform de Hartstichting hierbij (mogelijk) kan spelen.

Het resultaat

We hebben de Hartstichting een rapport gegeven met daarin de (online) behoeften en taken van hartpatiënten, hun naasten en een dwarsdoorsnede van het grote publiek. Maar daarin ook welke valkuilen medische professionals in hun communicatie ervaren en wat een online platform van de Hartstichting hieraan kan verbeteren.

VERVOLG

Op basis van dit rapport wordt momenteel een nader plan uitgewerkt door de Hartstichting.

FAST FACTS

Klant: Hartstichting 
Duur: 2016-…
Contact Hartstichting: Annette Roijaards en Daan Zeelt
Samengewerkt met: Mangrove
Geleverde diensten: Behoefteonderzoek