Hersenstichting

Hersenstichting

Voor de Hersenstichting heeft ContentKings een behoefteonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten hebben we de kernvraagstukken van stakeholders, de customer jobs, uitgewerkt naar een…

Horizonscan Geneesmiddelen

Horizonscan geneesmiddelen

Dure medicijnen vormen een groot maatschappelijk vraagstuk. ContentKings deed een omvangrijk gebruikersonderzoek met een mix van instrumenten. Met resultaat.

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Limburg.nl werd vernieuwd, Provincie Limburg wilde het aantal pagina’s terugbrengen tot < 400. In zeer korte tijd. ContentKings won de aanbesteding met een ervaren ‘dreamteam’ webredacteuren.

Hartstichting

Hartstichting

De Hartstichting wil haar voorlichting meer op maat maken. Wij brachten de behoeftes van patiënten, naasten, artsen en overige stakeholders in kaart.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland

Met een onderbouwde contentstrategie voor de Provincie Zuid-Holland naar een strak functionerend intranet en blije redactie.

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool

Een nieuwe website voor De Haagse: compact, taakgericht en beter passend. En ook nog in een recordtijd live.

Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht

De nieuwe site van de Universiteit Maastricht geeft antwoord op de vragen van gebruikers, met de belangrijkste informatie prominent in beeld.

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

De website van de Provincie Noord-Brabant was dringend aan revisie toe. Verschillende onderzoeken hadden al laten zien dat webbezoekers de site ontoegankelijk vonden. Er was veel…

Randstad Mobiel

Randstad mobiel

Randstad ontwikkelde een mobiele ‘huisstijl’ die het uitgangspunt moest worden voor al hun mobiele applicaties wereldwijd. Ze heeft ons gevraagd een usabilitytest uit te voeren.