Een mooi AI avontuur met Dream Team Epoch, TU Delft

De afgelopen 2 jaar had ik het voorrecht om voorzitter te zijn van de Raad van Toezicht van het Dream Team Artificial Intelligence aan de TU Delft (Epoch). Turbulente jaren, tijd om een paar wapenfeiten met jullie te delen.

Het was spannend om het idee van 3 studievrienden van Epoch I in 2020 door te ontwikkelen tot een officieel Dream Team op het gebied van AI, dat z’n plek in de Dream Hall in Delft inmiddels heeft bewezen. Doel was van begin af aan om met AI bij te dragen aan de uitdagingen waar de wereld voor staat. En daarbij tot de top van de wereld te behoren. Een prachtig initiatief van Matthijs Schrage, Sietse Schroder en Tom Kortenbach. 

Wapenfeiten 

1 Stichting Epoch opgericht

Epoch II heeft een stichting opgericht en ging in 2021 van start met 26 parttime studenten met 20 verschillende nationaliteiten. Onder aanvoering van 1 fulltime teammanager. Met pijn en moeite wisten zij de uitdagingen van Covid-19 te doorstaan. Petje af voor teammanager Liam Punselie en de inzet van bestuursleden als Suzanne Backer.

2 Verovering Dream Hall

Er kwamen enthousiaste partners en vrienden bij, en daarmee het eerste sponsorgeld. Ook de Dream Hall ging in Epoch geloven, we kregen een grotere werkruimte en meer rekenkracht. Bij AI zie je niet veel, alleen studenten achter computerschermen. Dat was even wennen in een hal waar teams aan 3D zaken bouwen zoals de auto op zonne energie van het Brunel Solar Team, de Hyperloop met zijn snelheid van 1000 km/u, of het exoskelet van Project MARCH voor mensen met een dwarslaesie.

3 Focus!

In beperking toont zich de meester.  Epoch II durfde de stap te wagen om van 4 verschillende competitieteams naar 1 multidisciplinair team te gaan. Meer focus! Met deze bundeling van creativiteit, energie en intellect wist Dream Team Epoch II hoger te eindigen in de internationale AI competities.

4 Werkprocessen, jawel

Zoals bij elke start-up werden processen doorontwikkeld, draaiboeken gemaakt, recruiting verbeterd en een onboarding programma uitgerold. We hadden steun van alumni,  partners, friends, de Dream hall manager, coaches.

5  Duurzaamheidsdoelen UN

Epoch III kon als multidiciplinair team in 2022 starten met 10 full-time studenten, met 8 verschillende studieachtergronden en 5 verschillende nationaliteiten. Dream Team manager Laura van der Hart wilde met chiefs Thomas van der Kolk en Philip Tempelman en andere teamleden met inzet van AI bijdragen aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de United Nations, zoals beter onderwijs en betere health care.

6 Wereldtop AI bereikt

Epoch III  team heeft zich geplaatst binnen de top van de AI wereld en wist te concurreren met giganten als Microsoft en Google in diverse wedstrijden. Bij de City Learn Challenge werd Epoch 9e van de 110 internationale deelnemers, met een nieuw AI algoritme dat bijdraagt aan betere en slimmere energiesystemen in woningen. Inmiddels behoort Epoch III zelfs tot de top drie procent van de wereld. Het team wist de 21e plek in de Artificial Intelligence (AI) BioMasters competitie te veroveren, temidden van 976 internationale deelnemers.

Welkom en afscheid  

Deze week vindt de onboarding plaats van alle nieuwe Dream Teams in de Dream Hall. Team Epoch IV gaat in 2023 een fantastisch jaar tegemoet, met 8 fulltime studenten onder leiding van Brian Witmer, Emiel Witting en Robert van Poeteren. 

Ik wens Philip van der Paul, manager van The Dream Hall, weer een levendig jaar toe in de Dream Hall. Zelf ga ik de Raad van Toezicht van Stichting Epoch verlaten. Het voorzittersstokje draag ik over, waarbij Tom Kortenbach, samen met nieuwe leden Laura van der Hart en Philip Tempelman, de RvT van Stichting Epoch voortzet. Veel succes! Go go go.

Dank aan alle alumni en Friends en Partners van Stichting Epoch.
www.epoch.net 

(ook verschenen op LinkedIn)