Een Usabilitytest is een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van jouw klanten. Wat doen zij op hun smartphone, tablet of desktop? Tijdens de test voeren representatieve proefpersonen opdrachten uit. Ze worden gefilmd terwijl ze door je aanbod klikken, zoals een echte klant zou doen. Hierbij zeggen ze hardop wat ze denken. Hun handelingen worden gemonitord en vastgelegd. De opnamen maken duidelijk waar de deelnemers moeite mee hebben, waar ze afhaken en waar ze juist wél hun weg vinden.

Bekijk de klantbeleving terug

Van al het audio- en beeldmateriaal maken wij een videocompilatie. Tijdens een presentatie licht onze usabilityexpert de reacties van de respondenten toe. In de rapportage ontvang je de videobeelden inclusief praktijkgerichte aanbevelingen en handreikingen voor verbetering. 

Daarnaast zijn er een groot aantal onderzoeksvarianten mogelijk, die telkens een ander aspect van het gebruikersgedrag centraal stellen. Het kiezen van het juiste gebruikersonderzoek is daarom een belangrijk onderwerp bij onze eerste kennismaking.

Ook kijken door de ogen van je klanten?

Bel ons op 010-2010888 of stuur een bericht.

We deden eerder usabilitytests voor:

Zorginstituut Nederland, Tweede Kamer, Logius (DigiD), Randstad, Pathé, Brabant Water, Provincie Overijssel, Randstad