Technologische innovaties gaan snel. Consumenten en burgers zijn sneller gewend aan nieuwe mogelijkheden dan jij kunt switchen van platform of communicatiebeleid. Richt de organisatie van je content dus agile in. Flexibel en met de mogelijkheid snel te reageren op de actualiteit. Alle afdelingen aangehaakt.

ContentKings helpt je:

  • draagvlak vergroten binnen de organisatie voor je project,
  • verantwoordelijkheden, rollen en taken scherpstellen,
  • de beste aanpak kiezen om (financiële) risico’s te minimaliseren,
  • realistisch op koers varen te midden van de waan van de dag,
  • doelstellingen en verwachtingen op elkaar afstemmen,
  • de brug slaan tussen communicatie, IT, juridische zaken, management en bestuur.

Ook de juiste persoon op de juiste plaats zetten?

Bel ons op +31 (0)10 – 2010888 of stuur een bericht.

Eerder mochten we de Contentorganisatie versterken van:

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Provincie Noord-Brabant, Logius, Provincie Gelderland.