Met een Contentontwerp bepaal je de relevantie en kwaliteit van je content. Alle content, dus zowel beeld, tekst, data, als video. Een Contentontwerp begint met het formuleren van de belangrijkste taken die gebruikers van je website uitvoeren. Zij willen bijvoorbeeld iets bestellen, iets lezen, zich informeren, zich inschrijven, of een aanvraag doen. Binnen een Contentontwerp werken we met formats en vaak ook met persona’s.

Formats: kapstok voor content

Op basis van de taken die gebruikers hebben maken we formats: richtlijnen voor het structureren en produceren van content. In een format staat precies beschreven aan welke eisen elke tekst of beeld moet voldoen. Formats kunnen verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld een overzichtspagina met tekstblokken, een kaart, een tabel, een formulier, of een gedetailleerde tekstpagina. Belangrijk is dat redacteuren ermee kunnen en willen werken.

Communiceren aan de hand van formats heeft verschillende voordelen:

  • de redacteur heeft een praktisch instrument,
  • de contentmanager heeft een manier om consistentie te realiseren,
  • de materiedeskundige heeft een boodschappenlijstje,
  • de gebruiker heeft een consistente ervaring.

Persona’s: leef je in in je klant

Persona’s zijn fictieve klanten of gebruikers van je website. Een persona helpt redacteuren zich in te leven in de doelgroepen. Je schrijft een tekst tenslotte niet voor ‘het internet’ maar voor Mees, Fuad of Linda. Je gebruikt hen als toetssteen bij het (her)schrijven van content, voor een nieuwe indeling van onderwerpen in de navigatie, of het kiezen van een passende foto. ContentKings helpt redacteuren de persona’s tot leven te wekken en hun echte vragen in beeld te krijgen. Zodat ze hen ook échte antwoorden kunnen geven.

Ook je content de baas blijven?

Bel ons op +31 (0)10 – 2010888 of stuur een bericht.

We maakten eerder een Contentontwerp voor:

Brabant Water, De Haagse Hogeschool, Gemeente Geldrop-Mierlo, gemeente Oosterhout, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), provincie Zuid-Holland, Universiteit Maastricht