Een gap analyse of behoefteonderzoek legt de fundering voor strategische beslissingen. Je krijgt zicht op de ‘Jobs to be Done’ van je klant: je weet waarom je klant kiest, in welke context en met welk doel. Met de uitkomsten neem je betere beslissingen over je business, je middelen of je platform.

Kwalitatief onderzoek naar taken, vragen en bronnen

Een gap analyse is een kwalitatief onderzoek naar de informatiebehoeften van je klanten of medewerkers. Het gaat om kleinschalige diepte-interviews waarin we doorvragen en op zoek gaan naar drijfveren. Hiermee maken we inzichtelijk welke behoeften je klanten hebben, hoe ze zoeken naar antwoord op hun vragen, via welke kanalen ze dat doen en wat ze daarbij ervaren.

Bij dit kwalitatief onderzoek registreren we nadrukkelijk ook non-verbale signalen en observeren we hoe de dagelijkse omgeving van je klanten eruit ziet. Daarom doen we dit onderzoek bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van gebruikers: thuis, op het werk of onderweg op een mobiele telefoon.

Eye-openers door diepte-interviews

De uitkomsten van een gap analyse zijn vaak echte eye-openers. Oude aannames kunnen direct overboord. Je krijgt de bevindingen van de analyse gepresenteerd in een stevig onderbouwd adviesrapport. Deze documenten bevatten inzichten die vaak jaren meegaan. We lichten het onderzoek altijd toe met een presentatie.

Ook weten waar de schoen wringt?

Bel ons op +31 (0)10 – 2010888 of stuur een bericht.

We deden eerder Behoefteonderzoeken voor:

Stichting Dichterbij, De Hersenstichting, de Haagse Hogeschool, De Hartstichting, Zorginstituut Nederland, Gemeente Woerden, Inspectie Leefomgeving en transport, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Ministerie Financiën, PsyQ.