Een behoefteonderzoek legt de fundering voor strategische beslissingen. Je krijgt zicht op de ‘Jobs to be Done’ van je klant: je weet waarom je klant kiest, in welke context en met welk doel. Met de uitkomsten neem je betere beslissingen over je business, je middelen of je platform.

Kwalitatief onderzoek naar taken, vragen en bronnen

Een behoefteonderzoek is een kwalitatief onderzoek naar de informatiebehoeften van je klanten of medewerkers. Het gaat om kleinschalige diepte-interviews waarin we doorvragen en op zoek gaan naar drijfveren. Hiermee maken we inzichtelijk welke behoeften je klanten hebben, hoe ze zoeken naar antwoord op hun vragen, via welke kanalen ze dat doen en wat ze daarbij ervaren.

Bij dit kwalitatief onderzoek registreren we nadrukkelijk ook non-verbale signalen en observeren we hoe de dagelijkse omgeving van je klanten eruit ziet. Daarom doen we dit onderzoek bij voorkeur in de natuurlijke omgeving van gebruikers: thuis, op het werk of onderweg op een mobiele telefoon. In deze coronatijd gebruiken we nieuwe, innovatieve methoden om op afstand behoefteonderzoek te doen.

We kozen voor ContentKings mede vanwege hun visie op customer jobs. Deze kernvraagstukken van stakeholders stonden centraal in hun voorstel. Die visie op customer jobs binnen een behoefteonderzoek sprak ons meteen aan.
Lisanne van Daalen de Jel
Online marketing en communicatieadviseur

Eye-openers door diepte-interviews

De uitkomsten van een behoefteonderzoek zijn vaak echte eye-openers. Oude aannames kunnen direct overboord. Je krijgt de bevindingen van de analyse gepresenteerd in een inspirerende presentatie met stevig adviesrapport.

De inzichten vormen een uitstekend fundament bij vernieuwing van site, intranet of app. Vaak is onze eindpresentatie de start van een interne transformatie.  Er is draagvlak gecreëerd. We zien collega’s hierna gemotiveerd aan de slag gaan, om samen échte antwoorden op échte vragen van stakeholders te geven.

We deden eerder Behoefteonderzoeken voor:

Stichting Dichterbij, de Hersenstichting, de Haagse Hogeschool, de Hartstichting, Zorginstituut Nederland (Farmacotherapeutisch Kompas), Gemeente Woerden, Inspectie Leefomgeving en transport, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Ministerie Financiën, PsyQ.

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee
Maastricht University

Not only did ContentKings know what works for our end-users; they were also able to inspire the rest of the organization.

Maastricht University

ContentKings developed a convincing digital strategy for Maastricht University with a strong focus on the end user: prospective students, scientists and alumni. Their method helped our organization coordinate our efforts and integrate the organization of our information.

Manon Gorissen
Hersenstichting

We kozen voor ContentKings mede vanwege hun visie op customer jobs. Deze kernvraagstukken van stakeholders stonden centraal in hun voorstel. Die visie op customer jobs binnen een behoefteonderzoek sprak ons meteen aan.

Lisanne van Daalen de Jel
Hersenstichting

Wat zo prettig is aan ContentKings: ze denken niet alleen mee, maar ook een aantal stappen vooruit. Echte sparringpartners. Zo hebben zij het over oplossingen, lang voordat knelpunten in beeld zijn. Ze voegen hun expertise met die van ons samen: 1+1 = 3.

Angelique Roeland
ZIN KiesBeter

Onderzoek met echte gebruikers maakt glashelder waar de echte knelpunten liggen. Hiermee konden we direct aan de slag.

Uriëll Malanda
ZIN Farmacotherapeutisch Kompas

Met behulp van gebruikersonderzoek heeft ContentKings ons concrete verbetervoorstellen gegeven. Hiermee is het ons gelukt om de website nog beter op de wensen van onze gebruikers aan te sluiten.

Sandra Landa