Change Management

Sleutel tot succesvolle transformatie

Het plan voor digitale transformatie ziet er op papier feilloos uit. Een belangrijke stap voor de toekomst van je organisatie. De investering is aanzienlijk, maar de business case belooft veel goeds.

Dan, wanneer je deze nieuwe oplossingen implementeert, blijkt dat de adoptie stagneert. Medewerkers houden vast aan oude gewoonten, kinderziekten in het nieuwe systeem worden zichtbaar. Langzaam maar zeker begint de business case te wankelen…

Tevredenheid komt niet uit een doosje

Stel je voor dat werknemers niet alleen uitkijken naar de nieuwe manier van werken, maar deze ook omarmen. En dat klanten uitkijken naar de nieuwe release. Een scenario waarin digitale transformatie en cultuurverandering hand in hand gaan: een naadloze overgang én een versterkte organisatiecultuur. Dit is het doel van onze Change Management dienst, mede gebaseerd op de principes van de Prosci ADKAR® methode.

Een verandering die start vanaf de werkvloer

Met onze Change Management aanpak creëren we draagvlak voor digitale transformatie. Samen met de werkvloer krijgen we inzicht in de Jobs-to-be-Done van zowel klanten als werknemers. Deze integreren we in de veranderingsstrategie. Dit zorgt voor een grotere acceptatie, bijvoorbeeld van de nieuwe AI tools. Het zorgt voor betrokkenheid bij de nieuwe manier van werken maar vooral voor medewerkers die enthousiast zijn.

Planning gebaseerd op realiteit

We brengen meer realisme in de planning en uitvoering van transformatieprojecten. Je voorziet de mogelijke struikelblokken en kunt deze tijdig aanpakken. Dit zorgt voor een soepele transitie zodat de doelstellingen van de business case worden gerealiseerd.

We hebben in onze Provincie wel vaker adviseurs die ons prikkelen met hun visie. Maar een adviseur die ons overtuigt van zijn visie én samen met ons in de modder staat…. dat is uitzonderlijk.

Wil Rutten
Voorzitter Directieraad Provincie Noord-Brabant

Change Management stap voor stap

Fase 1: Voorbereiden aanpak

We starten met een grondige voorbereiding, waarbij we de noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle verandering identificeren. Zoals duidelijke doelstellingen, een helder beeld van je stakeholders en de gewenste uitkomsten volgens de ADKAR® methode.

Fase 2: Sturen op verandering

Vervolgens richten we ons op het managen van de verandering zelf. Dit omvat:

  • het communiceren van het belang,
  • het benoemen van de voordelen van de verandering,
  • het overwinnen van weerstand,
  • het vergroten van betrokkenheid en
  • het trainen en ondersteunen van alle betrokkenen.

Fase 3: Borgen van verandering

In de laatste fase zorgen we voor het ondersteunen van de verandering. We evalueren de voortgang, zorgen voor continue feedbackloops en passen indien nodig de strategie aan. Dit maakt de verandering duurzaam en garandeert de voordelen op lange termijn.

Onze Change Management dienstverlening biedt een gestructureerde en mensgerichte aanpak voor het begeleiden van je organisatie door de complexiteit van verandering. We richten ons op de technische én de menselijke kant van transformatie. Zo zorgen we ervoor dat je organisatie klaar is voor de toekomst: met medewerkers die de verandering verwelkomen en klanten die de vruchten plukken van je inspanningen.

Rob is een senior strateeg met frisse blik. Hij beweegt net zo makkelijk tussen bestuurders als tussen ontwerpers. Zijn expertise is state-of-the-art, met een unieke focus op de eindgebruiker. Hij weet wat wel en niet werkt op het web, hij weet me daarvan te overtuigen, en altijd met humor.

Steven de Waal
Voorzitter Public Space Foundation
Denktank voor Actief Burgerschap en Maatschappelijk Ondernemerschap

We deden eerder Change Management voor:

Jobs-to-be-Done

Met Jobs-to-be-Done bekijk je een keuzeproces niet vanuit de aanbieder, maar vanuit degene die kiest. Voorbeeld: bij een bouwmarkt zoek je geen 8 mm boortje, maar een 8 mm gat. Of zelfs: een manier om schilderijen op te hangen. Harvard hoogleraar en ondernemer Clayton Christensen ontdekte dat je met deze Jobs-to-be-Done de keuzes van klanten en medewerkers veel beter begrijpt. Organisaties zijn succesvol doordat ze voortdurend weten in te spelen op de Jobs-to-be-Done.

Veldwerk

We voeren een taakanalyse uit op de werkvloer en bij klanten. We voeren intensieve gesprekken onder je stakeholders. Gespreksonderwerpen:

  • Activiteiten en processen
  • Vragen
  • Antwoorden
  • Bronnen
  • Oplossingen

De uitkomsten leggen het fundament voor effectieve toepassing van de Prosci ADKAR® methode.

Rob Punselie

Meer weten over Change Management?
Bel me even.

Contact

1

Analyse

Wij laten je zien wat er leeft bij jouw klanten.

2

Strategie

Samen met jouw team zetten we de winnende koers uit.

3

Implementatie

Duurzaam succes voor klanten en medewerkers.