Creativiteit loont

De NICE awards belonen het gebruik van de creatieve denkkracht van ontwerpers bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Nederland valt in de prijzen met Pakhuis de Zwijger. De Awards zijn op 6 september jl. in Essen uitgereikt door het  Europese Centrum voor Creatieve Economie (ECCE); moderator van deze avond was jurylid Pieter Aarts.

De NICE (Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe) Awards stimuleren innovatie en de inzet van creativiteit in het sociale domein. Dit jaar koos de jury uit de 9 genomineerden van 110 inzendingen uit 16 landen drie prijswinnaars. Bijzonder was daarbij bijvoorbeeld het Engelse project waarbij kunstacademiestudenten met behulp van design thinking ondernemerschap aan gedetineerden overdragen. Ook viel het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger in de prijzen met haar discussieprogramma ‘Europe by People’, over de toekomst van grote Europese steden en hoe die voor meer inwoners betekenis kunnen krijgen.

Social design en inclusive design bleken deze editie met nadruk aanwezig: hoe zet je design in bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Of het nu om kansarme jongeren, vluchtelingen, gedetineerden of digitalisering, het revitaliseren van steden en de inzet serious gaming gaat: empathisch en sociaal gedreven design maakt écht het verschil. Waarbij de inzet van co-creatie en crowdfunding opvallend vaak een succesfactor is.

De jury onder leiding van Anne Stenros (Helsinki) bestond verder uit Markus Wild en Prof. Kort Mehnert (Duitsland), Gilles Rougon (Frankrijk) en Miriam van der Lubbe en Pieter Aarts vanuit Nederland.