Creative Intersections: Pieter op DMA Conference Hong Kong

Pieter Aarts bezocht afgelopen week Hong Kong. Als bestuurslid van het Design Management Netwerk (DMN) was hij één van de ruim 200 aanwezigen op de tweejaarlijkse wetenschappelijke Design Management Academy Conference (DMA) op de Hong Kong Polytechnic University. Thema deze keer was ‘Creative Intersections’: de noodzaak om ook anders te durven samenwerken en ontwikkelen.

DMN was uitgenodigd voor o.m. een lecture op de Polytechnic University over de succesfactoren van de Nederlandse creatieve industrie. Zo’n 40 hoogleraren, studenten en Phd studenten vormden een geboeid en interactief gehoor. Pieter ging samen met Christine De Lille (TU Delft IO) in op de vraag wat ‘the Dutch approach’ uniek en onderscheidend maakt én hoe je die ook in de context van Hong Kong, China en Azië zou kunnen toepassen.

Daarnaast verzorgden Pieter en Christine samen met Maïte Oonk (KLM) een presentatie en  workshop op de DMA-conferentie over de innovatieve ‘design doing’ aanpak. Hierin konden de deelnemers zelf ervaren hoe het is om binnen de operatie van KLM met gebruikers en stakeholders te scrummen en te itereren.

DMA ging deze editie over ‘creative intersections’. Om succesvol producten, diensten en systemen te ontwikkelen moeten we met nadruk ook de wijze waarop we dat doen innoveren. Concreet: anders durven samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen en implementeren. Met meer disciplines en door nieuwe methodes en manieren van onderzoek toe te passen.

Hoe je dat concreet doet en tegelijk wetenschappelijk toetst én hoe je zoiets implementeert en ‘accountable’ maakt voor bedrijven en organisaties waren de meest terugkerende thema’s.

Naast poster- en paperpresentaties waren er twee keynotes van ex-IDEO Richard Kelly en de Amerikaanse business-hoogleraar Jeanne Liedtka. Zij benadrukten beiden dat innovatie alleen lukt als je ‘om durft te denken’, continu de context je organisatie binnen haalt, en stakeholders en eindgebruikers in een zo vroeg mogelijk stadium zo interactief mogelijk betrekt. Kelly refereerde daarbij aan het gedachtengoed van Clayton Christensen en zijn ‘Jobs to be done’ aanpak. Liedtka stelt dat empathie en ‘de gebruiker centraal stellen’ in combinatie met de juiste interne cultuur (visie en eigenaarschap) dé succesfactoren zijn bij succesvol innoveren.

Wat dat betreft helemaal passend in de manier van denken en werken zoals ook ContentKings die voorstaat.Vanuit het ontdekken en tastbaar maken van taken, behoeften en ‘jobs to be done’ vertalen we deze inzichten naar online kanalen met content en interacties die werken. Plus helpen we met de daadwerkelijke adoptie van nieuwe systemen, platforms en services.

Een intensieve week op een zeer boeiende, dynamische plek waar verschillen in cultuur en wereldbeeld elkaar continu raken. Met een mooie take away in de vorm van de toezegging dat DMA na London (2019) hoogstwaarschijnlijk in 2021 in Nederland georganiseerd gaat worden.