Provincie Noord-Brabant

Interne samenwerking met brabant.nl als centraal kanaal

De Provincie Noord-Brabant worstelde met de redactionele en technische taken achter brabant.nl. Vóór de transformatie: een instabiel CMS, een aangeslagen webredactie en 300 ‘vreemdgangers’: websites die buiten de centrale redactie om werden gebouwd.

Vernieuwing gevraagd

De website brabant.nl was dringend aan revisie toe. Verschillende onderzoeken hadden al laten zien dat webbezoekers de site ontoegankelijk vonden. Er was veel ‘achterstallig onderhoud’. Daarnaast was de webredactie het contact met de interne opdrachtgevers kwijt.

Provincie Noord-Brabant: Wij zoeken een projectleider mét bestuurlijke visie. ContentKings: Die combinatie bestaat niet. Niet in één persoon althans.

De oplossing van ContentKings

We adviseerden de provincie eerst een strategie en visie te ontwikkelen en deze intern te delen. Met het bestuursakkoord en de beleidsprogramma’s als basis hebben we vervolgens de visie rondom de site verder uitgewerkt. Deze is uitgedragen in een groot aantal presentaties voor communicatiecollega’s, beleidsdirecties en directieraad. We organiseerden wekelijks workshops voor kennisoverdracht. Er kwam een multidisciplinair webteam in één redactieruimte en er werd een webontwikkelaar aangesteld.

Wat hebben we hierna gedaan?

De ingrepen in techniek en organisatie leverden na enkele (lange) maanden resultaat. Daardoor was het mogelijk de bestaande site ‘stabiel’ te krijgen. Via een reeks korte verbetercycli werd de oude ‘afgeschreven’ site opgeknapt. Speciaal voor de interne klanten werd de ‘herpositionering’ van het webteam kracht bijgezet met onze presentaties voor directie en middenkader.

De vele externe provinciale sites met vreemde URLs kregen extra aandacht. Het management kreeg daarbij uitleg over de doorslaggevende rol van Google. Het waren niet alleen mooie presentaties, maar ook eerlijke verhalen, met de hand in eigen boezem én een nieuw elan.

Parallel werd een aanbesteding gestart voor het ontwikkelen van de nieuwe website. Er werd een nieuwe webmanager gezocht en gevonden. Na de aanstelling van de webmanager en de afronding van aanbesteding werden alle interim werkzaamheden van ContentKings afgerond en overgedragen.

ContentKings heeft goede resultaten behaald. Niet alleen vanuit mooie visies, maar vooral ook door de handen uit de mouwen te steken.

Resultaat

Sinds de nauwe betrokkenheid van ContentKings heeft de Provincie Noord-Brabant niet alleen een goed functionerende site, maar ook een stevige professionele online organisatie. Zowel de site als de online organisatie vormen de basis voor de sterke positie van het merk Provincie Noord-Brabant.

Ze hebben de hele organisatie op sleeptouw genomen.

Vervolg

De succesvolle samenwerking met de Provincie Noord-Brabant kreeg daarna vervolg. We hebben hen nog kunnen bijstaan met:

  • een usabilitytest,
  • een onderzoek naar intranet,
  • een behoefteonderzoek.

Rob Punselie

Meer weten over dit project of wat ContentKings voor uw project kan betekenen? Neem contact op met Rob.

Bel Rob

Andere cases