Zorginstituut Nederland

Optimale User Experience voor huisartsen

De meest geraadpleegde website voor zorgprofessionals in Nederland. Meer dan 100.000 unieke bezoeken per dag. Het Farmacotherapeutisch Kompas is dan ook een begrip in de Health Care van Nederland.  ContentKings heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het verbeteren van de site.

Van papieren bijbel naar mobiel gebruik

Het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) is de website waar artsen en apothekers hun medicatie checken. Bijvoorbeeld op bijwerkingen en dosering.

Vroeger was het FK een flinke papieren ‘bijbel’, maar sinds 2012 is deze alleen nog online beschikbaar. Het FK verschijnt nu zowel als website en als app, beide worden tienduizenden malen per dag geraadpleegd. De content in het kompas is van levensbelang. Natuurlijk varen medici op hun vakmanschap, maar bij twijfel of oriëntatie op alternatieven, bijvoorbeeld in geval van bijwerkingen of andere bijzonderheden van de patiënt, staat het FK paraat.

Aanleiding

De papieren uitgave van het FK was weliswaar verdwenen, maar de geest van ‘het boek’ bestond op de site en in de app nog wel degelijk. Een herontwerp was dan ook noodzakelijk. Hierbij moest de gebruiker nadrukkelijk centraal staan.

Het Zorginstituut Nederland vroeg ons in eerste instantie om een expertanalyse en een usabiltytest.

Mede door het gebruikersonderzoek van ContentKings is het ons samen gelukt de website nog beter aan te sluiten op de wensen van onze gebruikers.
Sandra Landa, Manager Zorg

Agile aanpak

Het herontwerp werd agile opgezet, met sprints van 3 weken. Bij het bespreken van de vraag stelden we voor onze inbreng niet te beperken tot een expertanalyse vooraf en een usabilitytest achteraf. Het leek ons beter over meerdere sprints samen te werken: een aantal rondes met feedback zijn altijd beter dan langer doorontwikkelen met minder feedback.

Wat hebben we gedaan?

Bij de expertanalyse keken we naar het herontwerp zoals het er toen voor stond. Daaruit haalden we al een flink aantal verbeterpunten. We adviseerden onder andere:

  • Ondersteun de primaire taak ‘preparaat zoeken’ en richt de pagina in rondom deze toptaak.
  • Schrap alle ‘ruis’, zoals het nieuws. Het FK is geen gewone website maar een ‘naslagwerk’ of een ‘tool’.
  • Verhoog de usability, maak mogelijke klikpaden duidelijk en richt contentblokken consistent in.
  • Bekijk of versimpeling van design rust en overzicht kan creëren.
  • Verhoog scan- en leesbaarheid door witregels en tussenkoppen te gebruiken.
  • Overweeg de indeling ‘zoals het boek’ lost te laten.

Hierna zijn deze verbeterpunten verwerkt en is het ontwerp aangepast. Dit nieuwe prototype hebben we vervolgens in een usabilitytest voorgelegd aan 9 gebruikers. Deze huisartsen, specialisten, studenten en apothekers gebruikten tijdens het onderzoek het FK, zoals ze dat normaal ook zouden doen. Daarbij gaven zij hardop commentaar. Hun gedrag werd gemonitord en vastgelegd zodat deze informatie ook te delen was.

Je bent niet zeker of het een waarschuwing is om het niet te doen of om het wel te doen.

Onze ‘diagnose’ uit de expertanalyse werd hiermee bevestigd. De gebruikers van het FK hebben duidelijk verschillende gebruikssituaties: enerzijds de spreekkamer met de patiënt en anderzijds de studeerkamer. In de spreekkamer hebben artsen zeer weinig tijd en staat de taakuitvoering altijd onder tijdsdruk. Ze moeten ingewikkelde feiten checken en deze tegelijkertijd vertalen voor de patiënt die wil weten waar hij aan toe is. In ‘de studeerkamer’ worden vaak achteraf feiten en achtergrond gecheckt, dit gebeurt in relatieve rust.

Het ene moment moet er dus snel en accuraat worden gezocht en gevonden, het andere moment is er meer ruimte voor verdieping.

Ik wil altijd specifiek zoeken naar een bijwerking en dan moet ik die hele lap tekst door…

Het resultaat: FK weer online geraadpleegd

Het vernieuwde FK is door de expertanalyse nog beter op een koers naar de gebruiker gezet. De usabilitytest op het prototype maakte duidelijk dat er nog steeds verbeterpunten waren, maar dat de vernieuwde functionaliteit (de zoekmachine) in goede aarde zou vallen.

Het Zorginstituut heeft het iteratieve en agile proces inmiddels volledig omarmd en blijft het FK continu verbeteren.

ContentKings heeft ook de volgende uitgave van het FK begeleidt, die voorjaar 2017 live is gegaan. Hiervoor hebben we opnieuw gebruikersonderzoek gedaan. Maar we organiseerden ook een aantal workshops waarin we samen met de redactieleden keken hoe de content in het FK nog gebruiksvriendelijker kan en hoe de werkprocessen gestroomlijnd kunnen worden.

Resultaat: een gebruiksvriendelijk instrument voor zorgprofessionals

Huisartsen en andere zorgprofessionals kunnen nu snel in de spreekkamer het Farmacotherapeutisch Kompas online raadplegen. De informatie is bovendien actueel. Artsen hebben met een gerust hart afscheid genomen van de papieren versie. De website is gebruiksvriendelijk, met paar muisklikken komt de juiste content tevoorschijn. ‘Bad content kills, good content saves lives’, dat is in het geval van het FK helemaal waar.

Ellen Altenburg

Meer weten over dit project of wat ContentKings voor uw project kan betekenen? Neem contact op met Ellen.

Bel Ellen

Andere cases