Vrouw kiest groente op de markt

KiesBeter.nl is een website waar je informatie van de overheid vindt over goede kwaliteit van zorg. Je bekijkt en vergelijkt er de kwaliteit van zorginstellingen en professionals. Of het nu een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een verpleeghuis is. Maar je kunt er ook lezen over aandoeningen en behandelingen. De site is onderdeel van Zorginstituut Nederland.

Aanleiding

KiesBeter.nl wordt stapsgewijs doorontwikkeld. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Hoe kan de site gebruikers het beste ondersteunen? Het Zorginstituut heeft ContentKings gevraagd hen hierbij te helpen.

De oplossing van ContentKings

Doe een usability-onderzoek onder een representatieve dwarsdoorsnede van de belangrijkste gebruikersgroepen. Vraag hen ‘echte’ opdrachten binnen de website van KiesBeter.nl tot een goed einde te brengen. Hiermee breng je de grootste knelpunten in kaart op het gebied van design, UX, interactie en content. Daarmee kun je oplossingsrichtingen en concrete verbeteringen benoemen. Dit alles is weer goede input voor het ontwikkelteam.

Onderzoek met echte gebruikers maakt glashelder waar de echte knelpunten liggen.

Wat hebben we gedaan?

ContentKings heeft samen met het ontwikkelteam van Kiesbeter.nl eerst een onderzoeksplan opgesteld: wat zijn echte taken van gebruikers, welke mogelijke knelpunten willen we onderzoeken, wie willen we de opdrachten voorleggen? Vervolgens is een usabilitytest uitgevoerd met acht testpersonen. Tijdens deze test was het ontwikkelteam aanwezig om ‘live’ te observeren. De resultaten van de test zijn door ons in de vorm van een korte video en een aantal dia’s gepresenteerd met aandacht voor de bevindingen, aanbevelingen, concrete verbeterpunten en oplossingsrichtingen.

Resultaat

Op basis van testresultaten kon het ontwikkelteam van Kiesbeter.nl direct in een aantal aansluitende ‘sprints’ aan de gang, met name met de concrete verbeterpunten en oplossingsrichtingen.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

Klant: Zorginstituut Nederland (ZIN)
Contact ZIN: Uriëll Malanda en Pauline de Heer
Samengewerkt met: CG Selecties (testlokatie)
Geleverde diensten: Usabilityonderzoek, Online advisering

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee