Noord Brabant mensen om de tafel

De website van de Provincie Noord-Brabant was dringend aan revisie toe. Verschillende onderzoeken hadden al laten zien dat webbezoekers de site ontoegankelijk vonden. Er was veel ‘achterstallig onderhoud’. Daarnaast was de webredactie het contact met de interne opdrachtgevers kwijt.

Provincie Noord-Brabant: Wij zoeken een projectleider mét bestuurlijke visie. ContentKings: Die combinatie bestaat niet. Niet in één persoon althans.

De oplossing van ContentKings

We adviseerden de provincie eerst een strategie en visie te ontwikkelen en deze intern te delen. Met het bestuursakkoord en de beleidsprogramma’s als basis werd vervolgens de visie rondom de site verder uitgewerkt en uitgedragen in een groot aantal presentaties voor communicatiecollega’s, beleidsdirecties en directieraad. Er werden wekelijks workshops georganiseerd voor kennisoverdracht. Er kwam een multidisciplinair webteam in één redactieruimte en er werd een webontwikkelaar aangesteld.

Wat hebben we gedaan?

De ingrepen in techniek en organisatie leverden na enkele (lange) maanden resultaat. Daardoor was het mogelijk de bestaande site ‘stabiel’ te krijgen. Via een reeks korte verbetercycli werd de oude ‘afgeschreven’ site opgeknapt. Speciaal voor de interne klanten werd de ‘herpositionering’ van het webteam kracht bijgezet met presentaties voor directie en middenkader.

De vele externe provinciale sites met vreemde URLs kregen extra aandacht. Het management kreeg daarbij uitleg over de doorslaggevende rol van Google. Het waren niet alleen mooie presentaties, maar ook eerlijke verhalen, met de hand in eigen boezem én een nieuw elan.

Parallel werd een aanbesteding gestart voor het ontwikkelen van de nieuwe website. Er werd een nieuwe webmanager gezocht en gevonden. Na de aanstelling van de webmanager en de afronding van aanbesteding werden alle interim werkzaamheden van ContentKings afgerond en overgedragen.

ContentKings heeft goede resultaten behaald. Niet alleen vanuit mooie visies, maar vooral ook door de handen uit de mouwen te steken.

Resultaat

Sinds de nauwe betrokkenheid van ContentKings heeft de Provincie Noord-Brabant niet alleen een goed functionerende site, maar ook een stevige professionele digitale organisatie. Zowel de site als de digitale organisatie vormen de basis voor de sterke positie van het merk Provincie Noord-Brabant.

Ze hebben de hele organisatie op sleeptouw genomen.

Vervolg

De succesvolle samenwerking met de Provincie Noord-Brabant kreeg daarna vervolg. We hebben hen nog kunnen bijstaan met:

  • een usabilitytest,
  • een onderzoek naar intranet,
  • een behoefteonderzoek.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

FAST FACTS

OpdrachtgeverProvincie Noord-Brabant
Diensten ingezet:
Contentstrategie
Implementatie
Expertanalyse

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee