Studentes aan de Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht is een van de beste jonge universiteiten wereldwijd. De universiteit onderscheidt zich door haar probleemgestuurde onderwijs, (zeer) internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. De UM zoekt actief samenwerking met de samenleving en het bedrijfsleven. Daarbij laat ze zich inspireren door actuele, maatschappelijke vraagstukken.

Aanleiding

Aankomende studenten verdwaalden, een roodgloeiende lijn bij de helpdesk, collega-onderzoekers zagen niet wat de Universiteit Maastricht (UM) doet, het verouderde contentmanagementsysteem (CMS) dreef webredacteuren tot wanhoop. De website van de UM was door de jaren heen gegroeid en gegroeid. Het aantal pagina’s liep in de tienduizenden. Het was tijd voor een nieuwe website.

De oplossing van ContentKings

De UM koos op ons advies een andere benadering: een vernieuwing die niet gebaseerd is op techniek, maar op inhoud. De gebruiker centraal. Een tweetalige website die op het juiste moment de juiste informatie biedt voor (potentiële) studenten, onderzoekers, medewerkers en andere externen.

Van 55.000 naar 3.000 pagina’s. Dat kan alleen als we allemaal meedoen.

Wat hebben we gedaan?

ContentKings is gevraagd de UM te adviseren en vervolgens de nieuwe website mede te realiseren. We hebben er gewerkt aan:

 • een contentstrategie voor alle doelgroepen en kanalen van UM,
 • een uitwerking van de contentstrategie voor het ontwikkelproces van de nieuwe site,
 • een plan voor de projectredactie,
 • ondersteuning van projectredactie (advies, presentaties, richtlijnen),
 • redactie van bijna 1000 webpagina’s,
 • een handleiding voor de redacteuren.

In detail

Voor de inventarisatie van de wensen van gebruikers hanteerden we eerdere onderzoeken, de webstatistieken en een online vragenlijst als uitgangspunt. Hiermee konden we expliciet benoemen welke vragen en ‘taken’ die gebruikers hebben. Zo bepaalden we de contentstrategie waarin de interne doelen zijn verbonden met de externe taken. Tijdens dit traject zijn telkens zoveel mogelijk onderdelen van de UM betrokken, wat door de sterk decentrale organisatie van de website, zeer belangrijk was.

We ontwierpen vervolgens 9 ‘taakkaarten’ ter verduidelijking van wat gebruikers op de site komen doen: op welke vragen van gebruikers moet de site van UM antwoord gaan geven. In samenwerking met andere externe partijen hebben we de contentstrategie vertaald naar structuren voor de site: formats.

Vervolgens is, parallel aan de bouw, het redactieteam ingericht en van start gegaan. In de Tapijnkazerne, een nieuwe hippe UM locatie, is door een redactieteam van 20 redacteuren maandenlang gezwoegd om het CMS te reviewen, de formats aan te vullen en alle content te produceren.

Daarnaast hebben we bijna 1000 pagina’s geproduceerd, met name voor de onderdelen ‘Aanmelden voor een opleiding’ en ‘Support’

Resultaat: taakgericht en passend bij de UM

De nieuwe site geeft antwoord op de vragen van gebruikers, met de belangrijkste informatie prominent in beeld. Het oriënteren op een studie staat voorop, maar ook het onderzoek krijgt de aandacht die het verdient. Een beeld vormen over het leven en wonen in Maastricht krijgt een eigen hoofdstuk, waar ook de vele niet-Nederlandse studenten en medewerkers blij mee zijn.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

FAST FACTS

Klant: Universiteit Maastricht
Duur: 2014-2016
Contact UM: Fons Elbersen, Manon Gorissen, Nicole Hanssen
Samengewerkt met: UM, Zuiderlicht, Finalist
Budget: > 100k
Geleverde diensten:

 • Behoefteonderzoek + advies
 • Advies op inrichting van project en contentproductie
 • Contentstrategie: inclusief taakkaarten en contentformats
 • Begeleiden opstart redactieteam
 • Implementatie: detachering van eindredacteur tijdens productiefase
 • Productie: schrijven van teksten voor ‘Support’

LEES OOK

‘Studievoorlichting: Klem tussen unieke propositie en werkelijkheid’

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee