Na het afronden van de contentstrategie lag de uitdaging op tafel: 1500 webpagina’s die een transformatie moesten ondergaan. Van Provincie centraal naar inwoner centraal. Door een intensieve samenwerking is de nieuwe site op tijd en conform de contentstrategie gerealiseerd.

Aanleiding

Het Provinciebestuur was akkoord met de contentstrategie van ContentKings. Dit opende de weg voor een kanteling binnen de organisatie van aanbodgerichte content naar klantgerichte content. Intern had afdeling communicatie hier flink voor gelobbyd en draagvlak gecreëerd.

Dit dreamteam hield overzicht, produceerde uitstekende content en hield de gebruiker scherp voor ons in het vizier…

De oplossing van ContentKings

Het begint met een ervaren projectleider. Als eerste brachten we de provincie in contact met Rens Oosthoek als ervaren projectleider. ContentKings stelde bij de start van de productie content formats op. En nu moesten nog eens 1.500 pagina’s meekantelen: van pagina’s over beleid naar één pagina die de taak van de bezoeker ondersteunt.

Voor elk deel van de site werd een redacteur ingezet, met een centraal coördinatiepunt: één bij ContentKings en één bij de Provincie Limburg.

Een dreamteam van ContentKings droeg zorg voor alle content productie en gaf een eerste aanzet tot beeldredactie. De provincie trok een fotograaf aan, onze redactie verschafte suggesties voor illustratiemateriaal.

Wat hebben we gedaan?

We zijn gestart met een monstersheet. Dit is de lijst met webpagina’s, waarin de voortgang van elke pagina werd gemonitored: wat is de status van deze pagina, bij wie staat deze uit, wie is de redacteur, wie is de eigenaar en dergelijke. We maakten afspraken over het redactieproces om strakke regie te houden. In een pilot werden teksten getest en zo ontstond al snel de passende tone of voice. Hierna zetten we een stijlgids op waaraan iedereen zich kon houden. Het taalniveau B1 was leidend.

De aangeleverde pagina’s werden samengevoegd, herschreven, verwijderd dan wel verplaatst. In het wekelijks redactieoverleg tussen coördinator Ellen Nuss (Limburg) en Ellen Altenburg (ContentKings) werden knelpunten aangekaart en oplossingen bedacht. De teksten werden na eindredactie intern voorgelegd aan inhoudsdeskundigen. Deze gaven wijzigingen door. Onze webredacteuren gingen hiermee verder, er volgde weer eindredactie en de tekst kwam definitief voor akkoord bij Limburg.

Marcel van Houten (InfoProjects/IPROX): De teksten van ContentKings konden we zo plaatsen, het proces was helder en alles was in de juiste formats opgeleverd.

Honderden pagina’s werden zo aangepakt en gebruiksvriendelijk geschreven. Content productie is niet een kwestie van herschrijven. De aangeleverde informatie, veelal honderden oude urls met bestaande teksten, is in nieuwe formats herschreven en ingedeeld, kant en klaar voor IPROX (het CMS). Er kwam frisse taakgerichte content op de nieuwe website. De bezoeker staat vanaf nu centraal op www.limburg.nl.

Resultaat: de bezoeker centraal

De Provincie Limburg heeft een goed functionerende site, met de juiste content op de juiste kanalen. Daadwerkelijk is de omslag gemaakt van zendergericht naar klantgericht communiceren. Het aantal pagina’s teruggebracht van duizenden tot <400.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

FAST FACTS

Klant: Provincie Limburg
Duur: 2016-2017
Contact Limburg: Peter Schrijen, Ellen Nuss, Rens Oosthoek
Samengewerkt met: Provincie Limburg
Geleverde diensten:

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee