Balie Logius

Logius is de dienst digitale overheid. Ze vervult een centrale en leidende rol in de ambities van de overheid: ‘Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting.’ De meest bekende diensten van Logius zijn mijnoverheid.nl en DigiD.

Logius zocht een leverancier die hun website kon testen op usability, om vervolgens een advies uit te brengen over contentstrategie, gebruiksgemak, vindbaarheid en positionering. Het beoogde einddoel: een nieuwe interactieontwerp als basis voor een nieuw design.

Gebruikers klagen over onvindbare content. Wij willen een usabilitytest als basis voor een compleet herontwerp.

De oplossing van ContentKings

We adviseerden Logius om geen usabilitytest of herontwerp te doen, maar te focussen op betere content. De knelpunten op de toenmalige site van Logius waren namelijk al grotendeels bekend door eerder onderzoek:

  • de teksten zijn te lang,
  • content is aanbodgericht,
  • productinformatie is erg diep verstopt.

Veel knelpunten op de site van Logius hadden dus te maken met gebrekkige content. Daarnaast was Logius gehouden aan de Rijkshuisstijl, waardoor het visuele ontwerp ook voor een geroot gedeelte vast lag.

Wij zagen daarom meer in een verbeterplan zonder technische ingrepen en zonder een herontwerp. Door een snelle diagnose zagen wij mogelijkheid tot gerichte verbeteringen. Er was voldoende ‘laaghangend fruit’. De door ons voorgestelde verbeteringen wilden we toetsen bij de doelgroep.

Wat hebben we gedaan?

Samen met Logius ontwikkelden we een contentstrategie, we deden een expertanalyse: we analyseerden de huidige site op knelpunten en beschreven daarbij de verbeterpunten, we maakten een contentontwerp: een nieuwe sitestructuur en formats om de huidige website te verbeteren.

Resultaat

Op basis van de contentstrategie kon Logius een heldere keuze maken uit doelstellingen, kanalen én content voor de website.

De expertanalyse bevestigt de knelpunten, maar schetst in meer detail waar de schoen wringt: relevante informatie moet bij elkaar staan en de structuur moet betere ingangen bieden. Ook de toetsing bij de stakeholders van Logius scherpte deze analyse aan. Opdrachtgevers van diensten als DigiD bladeren vooral globaal; aanbieders van ICT diensten bladeren vooral heel specifiek.

Het directe resultaat van ons contentontwerp waren een aantal voorstellen voor:

  • formats, waaronder een voor overzichtspagina waar je ‘prettig’ kan kiezen uit producten die nauw aan elkaar verwant zijn,
  • een betere structuur met herkenbare ingangen en vaste subpagina’s.

Vervolg

De succesvolle samenwerking met Logius kreeg daarna vervolg. ContentKings heeft Logius ook geholpen met:

  • Contentproductie voor de nieuwe website conform de contentstrategie
,
  • een Usabilitytest voor DigiD
,
  • een Publieksonderzoek voor MijnOverheid
,
  • een Expertanalyse voor MijnOverheid
.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

FAST FACTS

KlantLogius
Geleverde diensten:
Contentstrategie
Expertanalyse
Ontwerp

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee