Voor de Hersenstichting heeft ContentKings een behoefteonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten hebben we de kernvraagstukken van stakeholders, de customer jobs, uitgewerkt naar een contentstrategie en formats voor de nieuwe website.

Aanleiding: nieuwe website Hersenstichting

De Hersenstichting had plannen voor een nieuwe website. Een site met veel waardevolle content over hersenaandoeningen voor een breed publiek. Alle aanleiding om daar zorgvuldig mee om te gaan. Bovendien waren er veel behoorlijk verschillende gebruikers van de site: patiënten met een hersenaandoening en hun naasten, maar ook zorgprofessionals en wetenschappers die in aanmerking willen komen voor financiering. En niet te vergeten het algemene publiek met interesse in een gezond brein.

De uitvraag bij de competitie luidde: Welke behoeften hebben onze stakeholders, welke rol speelt de Hersenstichting daarbij en hoe kan de website daarbij ondersteunen? Na een competitie werd voor het voorstel van ContentKings gekozen.

We kozen voor ContentKings mede vanwege hun visie op customer jobs. Deze kernvraagstukken van stakeholders stonden centraal in hun voorstel. Die visie op customer jobs binnen een behoefteonderzoek sprak ons meteen aan.
Lisanne van Daalen de Jel
Online marketing en communicatieadviseur

Behoefteonderzoek onder patiënten, naasten, zorgprofessionals en wetenschappers 

We zijn het behoefteonderzoek gestart om deze customer jobs onder voor de Hersenstichting boven tafel te krijgen.  In ons eigen netwerk en in dat van de Hersenstichting hebben we relevante respondenten geselecteerd.

In totaal hebben we binnen enkele weken ruim 25 gesprekken bij mensen thuis en op het werk gevoerd. Daarna hebben we in een focusgroep de resultaten gevalideerd. Het werd al gauw duidelijk hoe belangrijk de rol van de Hersenstichting is als onafhankelijke bron van informatie en financier. 

Uit het behoefteonderzoek kwamen zo’n tien customer jobs naar voren: de kernvraagstukken van patiënten, hun naasten, zorgprofessionals (bijvoorbeeld huisartsen), wetenschappers en het algemeen publiek. 

Contentstrategie: een integrale visie op leven met een hersenaandoening

De customer jobs vielen in vruchtbare aarde. Ze zijn uitgewerkt in een ‘job canvas’ als fundament onder de contentstrategie en prikkelen de organisatie om de volgende stap te zetten. Welke vragen leven er precies rondom deze customer jobs? Wat zijn de gewenste resultaten voor de stakeholders? En welke doelen wil de Hersenstichting bereiken? Zo hebben we in drie workshops met medewerkers van heel verschillende afdelingen tientallen innovaties gezamenlijk bedacht, op een rij gezet en geprioriteerd. 

Vervolgens zijn op basis van deze customer jobs de relevante touch points op de nieuwe website benoemd en uitgewerkt in formats. Deze contentformats beschrijven de ideale inhoud van een bepaalde webpagina vanuit het perspectief van de bezoeker. Ze vormen een instructie voor de webredacteur. Ze bevatten ook de designelementen voor de vormgeving van de templates op de nieuwe website.

Wat zo prettig is aan ContentKings: ze denken niet alleen mee, maar ook een aantal stappen vooruit. Echte sparringpartners. Zo hebben zij het over oplossingen, lang voordat knelpunten in beeld zijn. Ze voegen hun expertise met die van ons samen: 1+1 = 3.
Angelique Roeland
Senior beleidsmedewerker

Resultaat: een nieuw fundament

De customer jobs vormen een ideaal fundament voor vernieuwing. We ontwikkelen een contentstrategie voor de Hersenstichting, een integrale visie. Niet alleen voor de nieuwe website, maar voor alle externe activiteiten. Bij ‘Gevolgen van een hersenaandoening’ is de content al vernieuwd. Hersenstichting heeft verschillende initiatieven ontwikkeld die perfect aansluiten bij de customer jobs van patiënten, hun naasten, zorgprofessionals, wetenschappers en het algemeen publiek.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie. 

FAST FACTS

Klant: Hersenstichting
Duur: 2019
Contact Hersenstichting: Lisanne van Daalen de Jel, Angelique Roeland
Samengewerkt met: Ellen Altenburg, Rob Punselie
Geleverde diensten:

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee