Burger aan de balie bij gemeente Geldrop-Mierlo

De verantwoordelijkheid voor de website werd bij de fusiegemeente Geldrop-Mierlo bij een nieuwe afdeling ondergebracht. Met nieuwe mensen en een nieuwe infrastructuur, waaronder ook het Content Management Systeem (CMS). Dit betekende een prachtige kans om de website volledig opnieuw in te richten volgens de laatste inzichten.

Voor de gemeente was het belangrijk om te komen tot een website met een overzichtelijke indeling en vraaggerichte content binnen de webrichtlijnen.

Wat hebben we gedaan?

ContentKings hielp de gemeente Geldrop-Mierlo met:

  • een contentstrategie
  • een nieuwe navigatiestructuur
  • formats en persona’s
  • het herschrijven van webpagina’s
  • een training webredactie/SEO

Vaststellen uitgangspunten tijdens workshop met MT

Samen met het hoofd Publiekszaken, de webmanager en de nieuwe webredacteur schetsten we de contouren van de nieuwe aanpak voor webcontent.  Er kwam een lijst met criteria voor de relevantie van content en de kwaliteit van inhoud en presentatie. Taakgerichtheid stond voorop bij het ontwerpen van een nieuwe structuur.

Schrappen en herschrijven voor persona’s Dirk en Mia

Na het vaststellen van de randvoorwaarden begon de grote klus: opschonen van content. Afvinken, weggooien en herschikken volgens criteria voor relevantie en kwaliteit. Wat overbleef werd onder handen genomen volgens nieuwe formats.

ContentKings begeleidde de nieuwe redacteur ‘on the job’ bij het selecteren, schrappen en (her)schrijven van content. Daarmee leerde zij al doende taak- en doelgroepgericht schrijven voor het web.

Tijdens de productie werd de content telkens getoetst aan bruikbaarheid voor de persona’s Dirk en Mia. Deze methode was een bron van inspiratie, het leverde inzicht op en hielp met het herkennen en vermijden van ambtelijk taalgebruik en gebakken-lucht-taal.

Navigatiestructuur opnieuw indelen

De navigatie die ooit zo logisch leek, was dat niet meer. Thema’s, doelgroepen en loketten liepen elkaar voor de voeten. Nieuwtjes, banners en updates  wilden aandacht op de homepage, maar werden tegelijkertijd bedolven onder de veelheid der dingen.

Statistieken spraken boekdelen over de best bekeken pagina’s, maar de erfenis van versnipperde verantwoordelijkheden voor content was niet in één keer weg te poetsen. Toch lukte het om in korte tijd tot een nieuwe indeling te komen van de hoofdnavigatie.

Resultaat: taakgerichte site en strakke organisatie

De website heeft vier ingangen voor de hoofdnavigatie gekregen. De thematische opzet is helemaal losgelaten. Elk onderdeel is taakgericht: het is duidelijk wat je er kunt doen of kunt vinden. Burgers hebben geen keuzestress meer.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee