Studenten aan de Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool is met ruim 26.000 studenten een van de grootste hogescholen van Nederland.  Veel jongeren uit de regio kiezen voor ‘De Haagse’. Maar, ook steeds meer studenten uit heel Europa, de Baltische staten en China beginnen hun carrière hier in Den Haag. Deze studenten leren een vak, participeren in onderzoek en doen relevante werkervaring op. Zo ontwikkelen ze zich tot nieuwsgierige wereldburgers die stevig in hun schoenen staan.

De website is voor veel aankomende studenten het eerste contact met De Haagse. Maar, juist die website was verouderd. Zowel aan de voorkant in look & feel als aan de achterkant bij het CMS. De site scoorde keer op keer laag in vergelijkende onderzoeken. Gebruikers waren ontevreden over de gebruiksvriendelijkheid (UX), ze vonden niet wat ze zochten en kregen geen beeld dat recht doet aan De Haagse. Hoog tijd dus voor een nieuwe site. De Haagse heeft ContentKings gevraagd hierbij te helpen.

De oplossing van ContentKings

Zet je gebruikers centraal en start met hun behoefte. Kijk vervolgens hoe De Haagse hen daarbij wil helpen. Vang de binnenwereld en de buitenwereld in een contentstrategie. De strategie biedt handvatten: wat komen studiekiezers bijvoorbeeld doen, hoe speelt De Haagse in op deze interactie? Welke content is hierbij nodig? Het gebruik van CK Taakkaarten helpt hierbij. Zet een ‘agile’ scrum-traject op waarbij alle partijen, inclusief de contentspecialist tegelijkertijd samenwerken. Laat alle rollen vervullen: zowel intern als extern, zowel design, content als techniek.

De workshops met studenten waren zoals altijd zeer leerzaam. Juist uit deze interacties met je doelgroep komt creativiteit.

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

  1. Inventarisatie – We zijn gestart met uitgebreid kwalitatief gebruikersonderzoek. In een workshop hebben we verschillende gebruikersgroepen en (interne) stakeholders ondervraagd over hun wensen bij de site van De Haagse. Parallel hieraan hebben we bekeken wat de huidige knelpunten in de werkwijzen zijn. Op basis van deze input hebben we De Haagse een gap-analyse en een advies gegeven.
  2. Strategie – Vervolgens hebben we een contentstrategie en een projectaanpak geschreven, met onder meer het opzetten van een energiek contentteam.
  3. Productie / implementatie – Tijdens de productiefase was een contentspecialist van ContentKings onderdeel van het contentteam binnen De Haagse. Hij heeft het team getraind en geholpen met het structureren van de content in een sitemap, het maken van persona’s, het ontwerpen van formats en het aanscherpen van de tone of voice. En waar nodig heeft hij teksten geredigeerd en geschreven.

Resultaat

De Haagse heeft een website waarin de taak van de gebruikers prominent voorop staat, goede content heeft hierbij een sleutelfunctie. De site is primair voor de aankomende student die een goede keuze moet kunnen maken: ’past deze studie bij mij, moet ik deze studie aan De Haagse gaan doen?’ Om dit voor elkaar te krijgen spreekt De Haagse hen rechtstreeks aan, en waar dat kan vertellen ervaringsexperts hoe het echt zit als je hier studeert.

De site is live, en op dit moment (oktober 2016) nog volop in ontwikkeling. De actualiteit wordt steeds prominenter uitgelicht, en inspirerende voorbeelden gaan bewijs leveren bij de mooie propositie van De Haagse Hogeschool.

Beeld: Studenten Communication and Multimedia Design (CMD) op de site van De Haagse Hogeschool

Meer weten?

We vertellen je graag meer over nut en noodzaak van een behoefteonderzoek. Onze behoefteonderzoeken leiden altijd tot inzicht in de customer jobs van de stakeholders die je onderzoekt. Heldere customer jobs geven richting aan alle activiteiten van je organisatie. Ze vormen de basis voor een gedegen contentstrategie.

FAST FACTS

Klant: De Haagse Hogeschool
Duur: 2014-2016
Contact UM: Mathilde Groen
Samengewerkt met: De Haagse, TamTam, Expand Online, Het Nederlands tekstbureau

Kijk jij al door de ogen van jouw klant?

Kijk met ons mee